Umowa - zgłoszenie

płatnego uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie

Forma szkolenia:   online
Zgłaszam swoje uczestnictwo    Zgłaszam inna osobę

Cena uczestnictwa: 0 zł netto

Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa oraz wyrażam zgodę wobec Pharma Review Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19a/5 na (prosimy o zaznaczenie wybranych zgód):

* przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Pharma Review Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Pharma Review Sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

otrzymywanie newslettera branżowego Pharma Review Sp. z o.o. zawierającego informacje z rynku farmaceutycznego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

WARUNKI UCZESTNICTWA i PŁATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie jest przesłanie do organizatora poprawnie wypełnionego zgłoszenia online lub podpisanego zgłoszenia (do pobrania pdf) e-mailem na adres: office@pharmareview.info.

2. Należność za uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie wpłacimy przelewem na konto po otrzymaniu faktury VAT: Pharma Review Sp. o.o. ul. Solińska 19a/5, 02-142 Warszawa, NIP: 5223013545, PKO BP 43 1020 1185 0000 4702 0221 2017

3. Cena obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

4. O udziale w szkoleniu/warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

5. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Pharma Review Sp. z o.o. do wystawiania faktury VAT bez naszego podpisu.

6. W przypadku: odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu (bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego) lub nie odwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w szkoleniu/warsztacie zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu/warsztacie może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.

7. W przypadku przysłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu brak możliwości bezkosztowej rezygnacji.

8. Pharma Review Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany miejsca przeprowadzenia konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie szkolenia/warsztatu. Gdyby szkolenie/warsztat nie odbyła się z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zaproponuje udział w szkoleniu/warsztacie w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zwróci pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego.

9. Pharma Review Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych (siedziba: ul. Solińska 19a/5, 02-142 Warszawa) ul. Solińska 19a/5, 02-142 Warszawa informuje iż, dane osobowe kandydatów na szkolenie przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Osoba odpowiedzialna za Administrowanie danych osobowych w Pharma Review Sp. z o.o. jest dostępna pod adresem mailowym ochronadanych@pharmareview.info

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane osobowe i są przetwarzane posiada także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z literą prawa.

11. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z Działem Sprzedaży Pharma Review Sp. z.o.o. Tel.:(22) 467 47 41, office@pharmareview.inf

* Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i płatności

* Pole obowiązkowe