TERMIN GWARANTOWANY: WALIDACJA ARKUSZY KALKULACYJNYCH MS EXCEL 365 WG GAMP 5 I DOBRYCH PRAKTYK W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM

Strona 1 z 0 >  >>

 

 

TRENING ONLINE:

WALIDACJA ARKUSZY KALKULACYJNYCH MS EXCEL 365 WG GAMP 5 I DOBRYCH PRAKTYK W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM

23 października  2020 r.

Start: 10.00 (około 6 godzin)

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu online: 690 PLN netto

Szkolenie obejmuje praktyczne podejście do zagadnień walidacji arkuszy kalkulacyjnych wykonanych w MS Excel 365 według GAMP 5. Pokazuje również jak projektować arkusze kalkulacyjne i jakich technik projektowych używać dla poszczególnych kategorii arkuszy.

 ______________________

Program szkolenia

  1. Wstęp

  2. Terminologia i definicje

  3. Klasyfikacja arkuszy na podstawie GAMP 5 i inwenteryzacja

  4. Wymagania dotyczące arkuszy kalkulacyjnych

  5. Dobre praktyki projektowania arkuszy kalkulacyjnych według kategorii GAMP5

  6. Protokoły testowe i przeprowadzenie testów

  7. Faza operacyjna i wycofanie arkuszy kalkulacyjnych z użytku

 

 ____________________________

SZKOLENIE ONLINE:

 _________________________

 

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy